Jaarverslag 2016

Bijlagen

I. Overzicht additioneel gefinancierde activiteiten

Acecreative (voormalig Innocreate)

2015-2017 – subsidie € 54.315

ACE Creative (voormalig Innocreate) wil de groei van de Europese creatieve industrie stimuleren door uitdagingen te overwinnen voor het MKB op individueel niveau, op het gebied van innovatie-ondersteuning en voor de totale creatieve industrie. Ace Creative zal dit doen door een netwerk van innovatie-ondersteuners te vormen en hun regionale kracht te benutten in een Europees ondersteunend ecosysteem om effectiever te kunnen reageren op behoeften van het MKB.

Beeld en Geluid is de Nederlandse schakel in het incubatienetwerk en helpt bij de verspreiding van calls. Daarnaast draagt Beeld en Geluid bij aan de invulling van het Online Resource Center, een online platform met centrale informatie over financieringsmogelijkheden, lokale contacten, netwerk evenementen en nieuws over technologische innovaties die relevant kunnen zijn voor MKB’s in de Creatieve Industrie.

Averos

2016-2018 – subsidie € 78.000

AVEROS ontwikkelt een schaalbare, geautomatiseerde video-enhancement en -restauratieservice in de cloud.

Clariah Core

2015-2018 – subsidie € 2.343.411

CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) is een nationaal project dat een digitale infrastructuur ontwerpt om grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar te koppelen en digitaal doorzoekbaar te maken. Onderzoekers worden hierdoor in staat gesteld om innovatief en data-intensief onderzoek doen. Het CLARIAH-consortium bestaat uit meer dan 40 partners: naast alle Nederlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen zijn ook universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen, publieke organisaties en bedrijven aangesloten. Beeld en Geluid is betrokken bij twee werkpakketten in CLARIAH:

  • In WP2 verzorgt NIBG de gebruikerstoegang (o.a. inloggen, rechten tot collecties) voor de gehele CLARIAH infrastructuur.
  • In WP5 implementeert NIBG een media suite met zoek- en onderzoektools voor audiovisuele archieven, waaronder de NIBG collecties.

CLICKNL

2015-2016 – Subsidie € 31.250

CLICKNL staat voor de meerwaarde van samenwerken. CLICKNL koppelt nieuwsgierige onderzoekers aan ondernemende creatieven. Samen ontwikkelen zij kennis en innovaties voor een sterke economie en een duurzame samenleving. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal. In CLICKNL zijn de volgende deelsectoren betrokken: Design, Media & ICT, Next Fashion, Games, Built Environment en Cultural Heritage.

Europeana DSI (CEF)

2015-2016 – subsidie € 286.411

Europeana Digital Service Infrastructure (DSI) is het kernproject voor de ondersteuning van Europeana. De belangrijkste doelstellingen van Europeana DSI zijn: innovatie van de aggregatie infrastructuur, vergroting van de distributie-infrastructuur en verbetering van de financiële stabiliteit op lange termijn door middel van business model innovatie.
Voor de creatie van een ​​complete, samenhangende en geïntegreerde digitale service-infrastructuur, vertrouwt Europeana op de partnerships met domein- en nationale aggregatie partners.

Het doel van de Digitale Agenda van de EU is het verbeteren van de digitale beschikbaarheid en online toegankelijkheid van het culturele geheugen van Europa. De innovatieve Europeana DSI helpt dit te bereiken door Europese bedrijven en burgers ten volle bewust te maken van de voordelen van de technologische revolutie in digitale diensten op gebied van cultuur. Beeld en Geluid is vooral betrokken bij EUscreen en Europeana Tech.

Europeana Sounds

2014-2017 – Subsidie € 655.315

Europeana Sounds is een project dat de mogelijkheden tot toegang en creatief hergebruik van Europeana’s audio en audio-gerelateerde content uitbouwt en verbeterd. Om dit te bereiken is Europeana Sounds bezig een kritieke hoeveelheid audio op een duurzame manier te aggregeren, verrijken en te delen met het algemene publiek, de creatieve industrie en onderzoekers. Het audio-erfgoed bestaat uit traditionele, hedendaagse en klassieke muziek, natuur- en omgevingsgeluiden, mondelinge geschiedenis en de opnames van talen en dialecten. De audio-gerelateerde content bestaat naast bladmuziek voornamelijk uit afbeeldingen en video’s die een relatie hebben met het audio-erfgoed van Europa.

Europeana Space

2014-2017 – Subsidie € 308.662

Het project Europeana Space probeert creatief hergebruik van cultureel erfgoed te stimuleren en daardoor nieuwe mogelijkheden voor banen en economische groei te creëren. Het project geeft vorm aan drie omgevingen ('Spaces'), een content space, een technische space, en een innovatie space: fysieke en virtuele omgevingen die het hergebruik ondersteunen. Het project ontwikkelt daarnaast 6 pilots in de thema's interactieve televisie, dans, museums, hybride uitgevers, fotografie, en games, die als model dienen voor innovatief hergebruik van cultureel erfgoed in deze sectoren. Binnen deze thema's worden ook 6 hackathons georganiseerd en daaruit 6 'monetisation' workshops die de beste ideeën naar de markt brengen. Tot slot worden er 4 demonstrators georganiseerd die als voorbeelden dienen in het gebruik van cultureel erfgoed voor educatieve doeleinden.

EUscreenXL

2013 - 2016 - Subsidie € 424.088

Voortbouwend op de resultaten van EUscreen richt EUscreenXL zich op de ontsluiting van het Europese audiovisuele erfgoed, met name de televisiegeschiedenis, via de portal Europeana (www.europeana.eu). Meer dan een miljoen programma’s zullen worden toegevoegd aan Europeana, voorzien van metadata en links naar online content uit 22 belangrijke audiovisuele archieven. Daarnaast zal de EUscreen portal worden uitgebreid met 20.000 programma’s in hoge kwaliteit, voorzien van contextuele informatie. Het project zet zich bovendien in voor een gedeeld, pan-Europees beleid voor audiovisuele content bij archieven, erfgoedinstellingen en omroepen. De Europese Commissie heeft een subsidie van 3,75 miljoen euro toegekend aan het project, dat in maart 2013 van start ging.

Het project is ontwikkeld door prof. dr. Sonja de Leeuw (hoogleraar Nederlandse televisiegeschiedenis in Europese context, Universiteit Utrecht) en dr. Eggo Müller(universitair hoofddocent Film- en televisiewetenschappen, Universiteit Utrecht), in samenwerking met Johan Oomen (hoofd Research and Development bij Beeld en Geluid, Hilversum). Het EUscreenXL consortium verenigt 32 partners uit 21 EU-lidstaten (o.a. de universiteiten van Athene, Brussel, Boedapest, Helsinki, Londen en Utrecht) en 22 archieven uit bijna alle lidstaten (van Poolse en Roemeense tv tot het Italiaanse RAI en Luce; van Griekenland tot het Verenigd Koninkrijk tot Denemarken en Zweden).Technische partners zijn Noterik (Amsterdam) en de European Broadcasting Union (EBU, Genève). Verder heeft het project formele contacten met externe stakeholders waaronder Europeana, de International Federation of Television Archives (FIAT/IFTA) en de International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA). Beeld en Geluid is verantwoordelijk voor selectie van content uit het Beeld en Geluid archief voor de promotie van het project en uitbreiding van het netwerk.

GAME ON!

2016-2017 – subsidie € 50.000

GAME ON! is een onderzoeksproject met als centrale onderzoeksvraag: “Hoe kunnen computergames op een duurzame wijze worden gearchiveerd en worden gepresenteerd in een museale context?”

Mediawijzer.net

2015-2016 – Subsidie € 1.498.000

Mediawijzer.net is het expertisecentrum op het gebied van mediawijsheid. Beeld en Geluid is samen met Kennisnet, VOB, NPO en ECP-EPN partner binnen dit expertisecentrum en voert samen met deze organisaties de regie over het landelijk programma mediawijsheid. Beeld en Geluid is als Nationaal Clubhuis Mediawijsheid de plek waar de inmiddels meer dan 300 aangesloten organisaties bij elkaar komen, informatie delen over projecten en evenementen organiseren.

Het doel is te komen tot betere afstemming van vraag en aanbod en meer samenhang in de ontwikkeling van publieks- en onderwijsaanbod voor dit onderwerp.

Kortom, als er een doorlopende leerlijn mediavaardigheden moet komen voor het onderwijs, worden breed gewenste initiatieven ondersteund. Hetzelfde geldt voor een activiteit gericht op kinderen en omgang met auteursrecht. Het Expertisecentrum schakelt tussen overheid, bedrijfsleven en publiek.

Music in movement

2016-2017 – Subsidie € 40.365

Music in Movement is een pilot project waarin een innovatief platform wordt getest en gerealiseerd om het pan-Europese verhaal te vertellen van hedendaagse klassieke muziek aan de hand van de meest prominente Europese componisten.

Natuurbeelden 

2010-2017

"De stichting Natuurbeelden is opgericht naar aanleiding van de toekenning van financiële ondersteuning door de Nationale Postcode Loterij voor het project 'Nederlandse Natuur in Beeld'. Die projectsubsidie, publiek gemaakt tijdens het Goed Geld Gala in februari 2010, vormde de bekroning van een periode van bijna twee jaar van voorbereiden en smeden aan samenwerking tussen 11 natuurorganisaties, allen beneficiant van de Nationale Postcode Loterij. Het project Nederlandse Natuur in Beeld laat, door een unieke samenwerking tussen natuurorganisaties, natuurfilmers en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de mooiste natuurbeelden bij alle Nederlanders terecht komen door middel van een ultramodern digitaal beeldarchief. Dankzij dit project zal in 2017 een volledig digitaal archief met kostbare natuurbeelden met een omvang van honderden uren opgebouwd zijn. Via een geavanceerd zoek- & bestelsysteem kunnen deze beelden binnen enkele minuten worden gezocht en gedownload door bijv. televisie- en filmproducenten, uitgeverijen en de natuurorganisaties zelf. Door de vorming van deze audiovisuele kerncollectie Nederlandse Natuurbeelden, waarvan de licenties (auteursrechtelijk en financieel) geregeld zijn, hebben de aangesloten natuurorganisaties en de Nationale Postcode Loterij toegang tot de collectie. Daarvan kunnen zij gratis gebruik van maken voor informatieve en educatieve doeleinden. De veronderstelling, c.q. het doel, is dat dit leidt tot een sterke toename in de publieke beschikbaarheid en het gebruik van dit materiaal voor en door bijvoorbeeld het internet, de televisie en de entertainmentmarkt."

Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)

2015-2017 - Subsidie € 700.000

In het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werkt het Ministerie van OCW nauw samen met de erfgoedsector. Per deelsector (archieven, bibliotheken, musea, onroerend erfgoed, wetenschap) is een landelijk knooppunt benoemd. Samen met kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en landelijke startpagina INNL is zo een kerngroep binnen het Netwerk gevormd. Deze kerngroep heeft de Nationale strategie digitaal erfgoed opgesteld. Het streven is zo veel mogelijk andere erfgoedinstellingen te betrekken bij de uitvoering van deze strategie, ten behoeve van een optimaal gebruik van digitaal erfgoed. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is één van de vijf landelijke knooppunten van het Netwerk digitaal Erfgoed. Jan Muller is voorzitter van Werkprogramma 3 en Beeld en Geluid is budgethouder van werkprogramma 2.

Presto4U

2012-2014 – Subsidie € 400.614

Presto4U analyseert de resultaten van onderzoeksprojecten naar digitale duurzaamheid. Het verhoogt de kennis over en ingebruikname van deze toepassingen door bedrijven en instellingen.

Open Media Art

2016-2017 - Subsidie € 38.200

Open Media Art laat jonge kunstenaars nieuw werk creëren door hergebruik van de open audiovisuele collectie van Beeld en Geluid.