Jaarverslag 2016

Voorwoord

Een jaar in Beeld en Geluid

2016 was een goed jaar voor ons instituut. Een jaar met mooie tentoonstellingen, nieuwe partners en tevreden bezoekers. Een jaar ook waarin we onze financiële basis versterkten, investeerden in beter informatiemanagement en de voorbereidingen zijn gestart voor de vernieuwing van het museum. In dit jaarverslag doen we verslag van de ontwikkeling en het financiële resultaat van onze organisatie. Maar we laten vooral ook zien wie we zijn en wat we doen. Binnen en buiten de muren van Beeld en Geluid, met vertrouwde en nieuwe partners. Zorgzaam voor ons omvangrijke media-archief en open voor actuele ontwikkelingen in de media. Zoals de snelle ontwikkeling van YouTube, waaraan we een grote tentoonstelling wijdden, met een sterke en diverse randprogrammering. Media zijn van en voor ons allemaal geworden. Dat zou ook zo moeten zijn voor de mediageschiedenis. Een streven waarvoor we ons elke dag inzetten. En waarbij makers, gebruikers en onderzoekers van de media vanzelfsprekende partners zijn geworden.

Jan Müller

​Algemeen directeur